Nivel 25 [4x Mewtwo, 6x Articuno, 4x Lugia, 2x Zapdos, Kyogre, Latias, Latios, Lugia Shiny]
2018-08-19
Todo bien todo correcto y yo que me alegro
Nivel 25 [4x Mewtwo, 6x Articuno, 4x Lugia, 2x Zapdos, Kyogre, Latias, Latios, Lugia Shiny]
55stars
Todo bien todo correcto y yo que me alegro