Nivel 37 [Cresselia, Deoxys, Entei, Giratina, Groudon, Ho-Oh, Kyogre, Latias, Latios, Lugia, Mewtwo, Moltres, Raikou, Rayquaza, Regirock, Zapdos]
2018-12-03
la mejor pagina donde seguire comprando
Nivel 37 [Cresselia, Deoxys, Entei, Giratina, Groudon, Ho-Oh, Kyogre, Latias, Latios, Lugia, Mewtwo, Moltres, Raikou, Rayquaza, Regirock, Zapdos]
55stars
la mejor pagina donde seguire comprando